Ana Sayfa Resmi İlanlar 3 Mayıs 2024 652 Görüntüleme

T.C.BABAESKİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.BABAESKİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/36 SATIŞ -TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Su Çatağı mevkiinde bulunan 136 Ada 13 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 14.102,10 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 4 km mesafededir. Tarlanın kuzeyinde tarla yolu bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 60.000 TL. dir, buna göre 14.102,10 m2 X 60.000 TL = 846.126,00 TL bu arazinin toplam değeridir
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Su Çatağı Mevkii, 136 Ada, 13 Parsel,
Yüzölçümü : 14.102,10 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 846.126,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 – 12:01
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 – 12:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 – 12:01
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 – 12:01

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Söğüt Pınarı mevkiinde bulunan 122 Ada 17 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 10.667,44 m2 alanındadır. ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney batı istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 2,5 km mesafededir. Tarlanın 50 metre batısında Babaeski- Pehlivanköy asfalt yolu, 50 metre güneyinde hızlı tren yolu bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 100.000 TL. dir, buna göre 10.667,44 m2 X 100.000 TL = 1.066.744,00 TL bu arazinin toplam değeridir
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Söğüt Pınarı Mevkii, 122 Ada, 17 Parsel,
Yüzölçümü : 10.667,44 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 1.066.744,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 – 12:16
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 – 12:16
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 – 12:16
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 – 12:16

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Söğüt Pınarı mevkiinde bulunan 132 Ada 19 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 25.037,96m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 2,5 km mesafededir. Tarlanın kuzeyinde tarla yolu ve batısında ağaçlı bölge bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 50.000 TL. dir, buna göre 25.037,96 m2 X 50.000 TL = 1.251.898,00 TL bu arazinin toplam değeridir
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Söğütpınarı Mevkii, 132 Ada, 19 Parsel,
Yüzölçümü : 25.037,96 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 1.251.898,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 – 13:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 – 13:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 – 13:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 – 13:31

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Söğüt Pınarı mevkiinde bulunan 122 Ada 18 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 15.915,21 m2 alanındadır. ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney batı istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 2,5 km mesafededir. Tarlanın 50 metre batısındaBabaeski- Pehlivanköy asfalt yolu, 50 metre güneyinde hızlı tren yolu bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 100.000 TL. dir, buna göre 15.915,21 m2 X 100.000 TL = 1.591.521,00 TL bu arazinin toplam değeridir
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Söğüt Pınarı Mevkii, 122 Ada, 18 Parsel,
Yüzölçümü : 15.915,21 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 1.591.521,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-TEK lehine 22.03.1974 Tarih ve 368 yevmiye numarası ile tescilli 1791 m2 irtifak alanı koordinatla yapılan sayısal alan hesabı ile 1803,32 m2 bulunmuştur.
2-TEK lehine 22.03.1974 Tarih ve 368 yevmiye numarası ile tescilli 13316 m2 irtifak alanı koordinatla yapılan sayısal alan hesabı ile 12407,93 m2 bulunmuştur.
3-TEK lehine 15.05.1974 Tarih ve 747 yevmiye numarası ile tescilli 1076 m2 irtifak alanı koordinatla yapılan sayısal alan hesabı ile 1146,94 m2 bulunmuştur.
4-M TEK Genel Müdürlüğü lehine 1076 m2’lik kısımda daimi irtifak hakkı tesisi (15/05/1974)
5-M TEK Genel Müdürlüğü lehine 13316 m2’lik kısımda daimi irtifak hakkı tesisi (22/03/1974)
6-M TEK Genel Müdürlüğü lehine 1791 m2’lik kısımda daimi irtifak hakkı tesisi (22/03/1974):
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 – 13:46
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 – 13:46
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 – 13:46
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 – 13:46

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Su Çatağı mevkiinde bulunan 135 Ada 72 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 30.091,04 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 5 km mesafededir. Tarlanın güneyinde tarla yolu ve taşınmaz içerisinde çalılıklar bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 70.000 TL. dir, buna göre 30.091,04 m2 X 70.000 TL = 2.106.372,80 TL bu arazinin toplam değeridir
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Su Çatağı Mevkii, 135 Ada, 72 Parsel,
Yüzölçümü : 30.091,04 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 2.106.372,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 – 14:01
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 – 14:01
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 – 14:01
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 – 14:01

6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Su Çatağı mevkiinde bulunan 135 Ada 91 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 35.188,48 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün güney istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 5 km mesafededir. Tarlanın güneyinde tarla yolu ve batısında çatak bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 70.000 TL. dir, buna göre 35.188,48 m2 X 70.000 TL = 2.463.193,60 TL bu arazinin toplam değeridir
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Su Çatağı Mevkii, 135 Ada, 91 Parsel,
Yüzölçümü : 35.188,48 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 2.463.193,60 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 – 14:16
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 – 14:16
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 – 14:16
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 – 14:16

7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Kambur Höyük mevkiinde bulunan 121 Ada 16 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 17.187,09 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün doğu istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık | km mesafededir. Tarlanın 50 metre batısında Babaeski- Pehlivanköy asfalt yolu ve taşınmazın içerisinde yüksek gerilim hattı direği bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 150.000 TL. dir, buna göre 17.187,09 m2 X 150.000 TL = 2.578.063,50 TL bu arazinin toplam değeridir.
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Kambur Hüyük Mevkii, 121 Ada, 16 Parsel,
Yüzölçümü : 17.187,09 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 2.578.063,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-TEK lehine 13.05.1974 Tarih ve 716 yevmiye numarası ile tescilli 3000 m2 irtifak alanı koordinatla yapılan sayısal alan hesabı ile 3499,34 m2 bulunmuştur.
2-TEK lehine 22.03.1974 Tarih ve 376 yevmiye numarası ile tescilli 1791m2 irtifak alanı koordinatla yapılan sayısal alan hesabı ile 1868,29 m2 bulunmuştur.
3-M TEK Genel Müdürlüğü lehine 3000 m2’lik kısımda daimi irtifak hakkı tesisi (13/05/1974)
4-M TEK Genel Müdürlüğü lehine 1791 m2’lik kısımda daimi irtifak hakkı tesisi (22/03/1974)
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2024 – 14:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2024 – 14:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 – 14:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 – 14:31

8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Kambur Höyük mevkiinde bulunan 119 Ada 3 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 18.906,74 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün doğu istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 300 metre mesafededir. Tarlanın batısında köy içi yolu ve doğusunda mezarlık bulunmaktadır. Taşınmazın içerisinde priketten yapılma samanlık ve bina bulunmaktadır. Güneyinde evler ve meyve bahçesi bulunmaktadır Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede meyve bahçesi, buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 150.000 TL. dir, buna göre 18.906,74 m2 X 150.000 TL = 2.836.011,00 TL bu arazinin toplam değeridir.
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Kambur Hüyük Mevkii, 119 Ada, 3 Parsel,
Yüzölçümü : 18.906,74 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 2.836.011,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibidir
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 – 13:46
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 – 13:46
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 – 13:46
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 – 13:46

9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Minnetler köyü arazi sınırları içerisinde, Kambur Höyük mevkiinde bulunan 121 Ada 11 Parsel numaralı arazinin toprak yapısı Tınlı-Killidir, 17.668,78 m2 alanındadır ve tarlada kuru tarım uygulanmaktadır. Tarla Köyün doğu istikametinde bulunmaktadır ve Köy yerleşim yerine yaklaşık 1 km mesafededir. Tarlanın 50 metre batısında Babaeski- Pehlivanköy asfalt yolu ve taşınmazın bir kısmından asfalt yol geçmekte olup, doğusunda telefon baz istasyonu bulunmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Bölgede buğday ve ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapıları inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin 1 Dekar değeri 150.000 TL. dir, buna göre 17.668,78 m2 X 150.000 TL = 2.650.317,00 TL bu arazinin toplam değeridir.
Adresi : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, Minnetler Köy, Kambur Hüyük Mevkii, 121 Ada, 11 Parsel,
Yüzölçümü : 17.668,78 m2
İmar Durumu: Dosyasında mevcuttur
Kıymeti : 2.650.317,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
1-TEK lehine tescilli 06.01.2014 tarih ve 39 yevmiye numarası ile 290 m2 irtifak alanı koordinatla yapılan sayısal alan hesabı ile 399,06 m2 bulunmuştur.
2-M TEK Genel Müdürlüğü lehine 290 m2’lik irtifak hakkı tesisi (13.02.1975)
Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 29/05/2024 – 14:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 05/06/2024 – 14:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2024 – 14:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2024 – 14:31

08/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr

ILN02025420

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

Tema Tasarım | Osgaka.com