Ana Sayfa Resmi İlanlar 30 Temmuz 2019 1114 Görüntüleme

9 KALEM MEFRUŞAT VE FORMA ALIMI

9 KALEM MEFRUŞAT VE FORMA ALIMI

DEVLET HASTANESİ -BABAESKİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 kalem Mefruşat ve Forma alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/360773

1-İdarenin

a) Adresi :Dindoğru mah. 434. Sok. No: 2 BABAESKİ 39200 BABAESKİ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası :2885121044 – 2885125890

c) Elektronik Posta Adresi :kirklarelidhs1@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :9 Kalem Mefruşata ve Forma Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Babaeski Devlet Hastanesi Ambar Deposu

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Babaeski Devlet Hastanesi Toplantı Salonu – Dindoğru mah. 434 Sok. No:2 BABAESKİ

b) Tarihi ve saati :08.08.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler, ihalede teklif verdikleri kalemlere ait yeterli miktarda ürün numunesini orjinal am-balajında ( numune olabilecek uygun boyutlarda) numune teslim tutanağı ile birlikte üzerinde istekli adı ve verilen ürün numunesinin kaçıncı kaleme ait oldugunu belirtir bir etiketle koli veya kutu içerisinde satınalma birimine sunacaklardır. (Numunelerin en az 1 saat öncesinden verilmesi iş akışından aksaklığa sebep olunmaması açısından idarememize ve istekli-lere kolaylık sağlayacakıtr.) İsteklilier sunacakları numunelerin duyusal ve fiziksel muayenesi malzemlerin özelliklerine göre renk ve görünüşe bakılar, ellenerek , koklanarak , tadılarak, pişirilerek , ve çiğnenerek ihale komisyonunca veya idarece görevlendirilecek uzman perso-nellerce değerlendirilerek ihale sonuçlandırıcaktır. Ürün Numunesi getirmeyen isteklilerin ilgili kalemlere ait teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numune tesliminden sonra ihale dökümanı ekinde bulunan numune teslim tutanağının imzalı bir nüshası satınalma birimine sunulacaktır. İhale Komisyon kararının isteklilere tebliğ tarihinden itibaren 5 (Beş) takvim günü içerisinde alınmayana numuneler iade edilmeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babaeski Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SAYI:104                                  B.İ.B                                     30.07.2019

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com