Ana Sayfa Resmi İlanlar 7 Haziran 2021 959 Görüntüleme

RESMİ İLAN

KORGENERAL A NACİ ELDENİZ KIŞLASI TELEFON HATLARI
BAKIM ONARIM İÇİN MALZEME ALIMI 1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

KORGENERAL A NACİ ELDENİZ KIŞLASI TELEFON HATLARI BAKIM ONARIM İÇİN MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/309704
1-İdarenin
a) Adı :1 İNCİ ZH.TUG.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
MSB BAĞLILARI
b) Adresi :DİNDOĞRU MAH. GÜNEY KIŞLA KÜME EVLERİ 1
39200 ÖZDEN KIŞLASI BABAESKİ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası :2885121120 – 2885121010
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası
-İhale konusu mal alımın
a) Adı :KORGENERAL A NACİ ELDENİZ KIŞLASI TELEFON
HATLARI BAKIM ONARIM İÇİN MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :9 KALEM MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı için-
de bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :1’inci Zh.Tug.K.lığı LYM depoları Babaeski/KIRKLA-
RELİ
ç) Süresi/teslim tarihi :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP ERTESİ
GÜNDEN İTİBAREN 20 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE
d) İşe başlama tarihi :SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI MÜTEAKİP ERTESİ
GÜNDEN İTİBAREN
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :15.06.2021 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e- :1’İNCİ ZIRHLI TUGAY KOMUTANLIĞI İHALE KOMİS-
tekliflerin açılacağı adres) YON BAŞKANLIĞI BABAESKİ/KIRKLARELİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de                                                                             Basın:1387297

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Babaeski Gündem Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.