Ana Sayfa Gündem 22 Ağustos 2020 562 Görüntüleme

“Gün gelir toplumda herkes birbirine ihtiyaç duyar”

Engelsiz ve bağımsız yaşam için, engelli vatandaşlar için duyarlılık oluşturmak adına Babaeski’de kurulan Babaeski Engelsiz Bağımsız Hareket Dayanışma Derneği Başkanı Necmiye Özoğul bir basın açıklaması yaparak, Engelliliğin en temel nedenini bireyin fiziksel organlarındaki eksikliği veya işlevsizliği olan ve işlev yapabilecek hale getirmek için tıbbi modeli değil, engellerin toplumsal ve çevresel faktörlerden kaynaklanan engellenmişlik olarak gören sosyal modeli benimsediklerini söyledi.

Babaeski Engelsiz Bağımsız Hareket Dayanışma Derneği Başkanı Necmiye Özoğul; “İnsanların tek başlarına gerçekleştiremeyeceği bazı işler vardır. Bu bakımdan gün gelir toplumda herkes birbirine ihtiyaç duyar.” Diyerek yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Ülkemizde birçok engelli vatandaşlarımız bulunmaktadır. Onların yaşamını kolaylaştırmak adına duyarlı olmalıyız. Engelsiz ve bağımsız yaşam için, engelli vatandaşlarımız için duyarlılık oluşturmak adına BABAESKİ ENGELSİZ BAĞIMSIZ HAREKET DAYANIŞMA DERNEĞİ’ni kurduk.
Unutmayalım ki, hepimiz birer engelli adayıyız. Başımıza gelecek olası bir kazada, bizler de engelli olabiliriz. Bu nedenle engelli vatandaşlarımıza karşı anlayışlı ve duyarlı olmalıyız.
Engelsiz ve bağımsız yaşam adına, engelli vatandaşlarımızın toplum içerisinde daha rahat edebileceği ve yolları daha rahat kullanabileceği alanlar ve düzenekler oluşturulmalıdır. Kullandığımız yollarda engelli vatandaşlarımız için alanlar olmalıdır. Herkes birey olarak eşit haklara sahiptir. Onların da bizler gibi yaşam içerisinde rahat olmaya hakları var. Çevre engelli vatandaşlar için de kullanılabilir hale getirilmeli, binalar ve kurumlar engelli vatandaşlarımızın rahat erişebileceği tarzda düzenlenmelidir.
Demokratik toplumların en önemli özelliklerinden biri toplumu oluşturan bireylerin birlikte çalışabilme becerisine sahip olmasıdır. İnsanlar yetenekleri doğrultusunda toplumda farklı işler ve görevler üstlenir. Tüm meslekler toplumda iş bölümüne katkıda bulunur. Bu iş bölümü birlikte yaşama, yardımlaşma, sorunlarla baş edebilme, üretken olabilme açısından önemlidir.
İyi yaşamamıza yardımcı olacak unsurlardan birisi dayanışmadır. Dayanışma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iş yapabilir. Yaşamak, zorlukları yenmek, başarı yolunda mesafe kazanabilmek için insanların birbirlerinin güçlerine, fikir ve düşüncelerine ihtiyaçları vardır. İnsan ilişkililerinin düzgün ve sağlıklı olduğu toplumlarda dayanışma oldukça fazla görülür. Zor işlerin tek bir kimse tarafından çözüme ulaştırılması pek de kolay değildir. Bu nedenle insan bu işleri yapabilmek için bazen yakınlarından ve çevresindekilerden yardım ister. Böyle bir durumda olan kişilere her zaman yardım etmek ve onların işlerini kolaylaştırmak gerekmektedir.
Empati duygusunun gelişmiş olduğu toplumlarda insanlar kendilerini karşısındakinin yerine koyarak onun sorununu kendi sorunu gibi kabul eder. Yarın başımıza ne geleceği belli değildir. Bir gün bizim de yardıma ihtiyacımız olabilir. Bu nedenle bugün yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım edersek yarın onlar da bizi yalnız bırakmayacaktır. Dayanışma çok güzel bir davranış örneğidir.
İnsanoğlu eşi, dostu, arkadaşları, çevresi ile bir bütündür. İnsan doğası gereği yalnız yaşayamaz, toplum içinde diğer insanlarla sürekli etkileşim halinde bulunmaktadır. İnsan bu etkileşim içerisinde karşılıklı olarak diğer insanlarla her anlamda alışverişte bulunur. İnsanlar arasında birliğin ve dayanışmanın, iş başarma ve mutlu olma yolunda gerekli olduğuna inanan ve tecrübelerine dayanarak birçok söz söyleyen atalarımız, yardımlaşma ve dayanışma hakkında da pek çok atasözü dile getirmişlerdir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var; Yalnız taş duvar olmaz; Ağaç yaprağıyla gürler gibi.
Hayatın zorlukları ve doğal olaylar karşısında tek insan aciz ve kudretsizdir. Başkalarından uzaklaşan, yalnız kendilerine inanan ve bencil olan insanların daima yenilgiye uğrayışları bu gerçeği ispatlamak için yeterlidir.
Dernek olarak görüşümüz; Birlik ve beraberlik olan yerde, ele alınan işlerin başarı yolları, daha doğru ve sağlam olarak bulunabilir. Çalışma düzeni daha sağlam bir şekilde kurulabilir. Fikir ve görüş çatışmaları dahi, doğrunun ve gerçeğin ortaya çıkmasına yardım eder. Bütün girişim ve atılımlarımızda, daima bizden daha tecrübeli olanların fikir ve görüşlerine, yardımlarına başvurarak birliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın güçlü ahenginden ayrılmayız.
Yardımlaşma ve dayanışma toplum fertlerinin sahip olması gereken en güzel özelliklerdendir. Bir arada yaşayan insanlar sürekli yardımlaşma içerisinde olursa hem daha mutlu hem de daha huzurlu olurlar. Kapı komşun ile el ele vererek bir iş ortaya koymak kadar keyifli başka bir iş yoktur. Birlikte yapılan işler aynı zamanda daha kısa sürede yapıldığından aynı zamanda çok daha fazla iş yapabilmek de mümkündür.
Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte insanlar sanal bir dünyada yaşamaya başlamış, sosyal ilişkileri git gide zayıf bir hal almıştır. Artık, değil yardımlaşmak insanlar yan komşunun adını bile bilmemektedir. Ancak hem bireysel hem toplumsal olarak yardımlaşma insan açısından büyük önem taşır. Bu nedenle günlük hayatımızda ihtiyacı olanlara yardım etmekten geri kalmayalım. Böylece daha hoşgörülü ve sağduyulu bir toplum haline gelmek mümkündür.
Yardımlaşmaktan, elele vermekten, insan birikimlerinden birşey kaybetilmez. Zaten o yüce sözde denmezmi ki BİR MUM DİĞERİNE IŞIK VERMEKLE KENDİ IŞIĞINDAN BİRŞEY KAYBETMEZ diye, Yardımlaşma ve Dayanışma da böyledir. Hadi herkesi parlatalım, herkes bizler gibi pırıl pırıl olsun, hem onlarda bizlere aydınlık versin, yoksa biz birbirimizden ateşimizi saklarsak o ateş ışıldamaz, artmaz ve küçük bir rüzgarda kül olur gider.
Mutlu toplumlar, sağlıklı toplumdan meydana gelir. Sağlık sıkıntıları olan insanların etrafındaki kimselerin yardımlarına gereksinimleri vardır. Bu nedenle toplumu oluşturan kişilerin birbirine yardım etmeleri şarttır. Maddi ve manevi olarak insanlar birbirleriyle yardımlaşırsa o toplum huzurlu ve mutlu olacaktır.
Derneğimizin amacı; Babaeski Engelsiz Bağımsız Hareket Dayanışma Derneği, Engelliliğin en temel nedenini bireyin fiziksel organlarındaki eksikliği veya işlevsizliği olan ve işlev yapabilecek hale getirmek için tıbbi modeli değil, engellerin toplumsal ve çevresel faktörlerden kaynaklanan engellenmişlik olarak gören sosyal modeli benimsemektedir. Bu doğrultuda, kişiyi engelli yapan toplumsal ve fiziksel etmenlerin ortadan kaldırılması, tüm engellilere engelsiz bir hayat yaşaması için toplumdaki tüm bireylerle eşit haklara sahip olmasını sağlamak. Engellilere yapılan ayrımcı uygulamaların sona erdirilmesi. Engellilerin, toplumla birlikte bir yaşam sürdürmelerinin savunulması,
Ayrımcılığa yol açabilecek her türlü uygulama ve politikaya karşı mücadele edilmesi. Kamusal ya da özel tüm yaşam alanlarının ve hizmetlerinin evrensel tasarım ilkesi uyarınca, herkes için erişilebilir olması yönünde gerekli çalışmaların yapılması. Engelli bireyler için Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda engelli vatandaşlarımıza destek vermek amacı ile kurulmuştur.” dedi.
Dernek Başkanı NEcmie Özoğul ayrıca çalışmaları hakkında da bilgi verdi.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap, broşür ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,
4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,
11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
14-Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.
Derneğimizin amacı doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmek en büyük isteğimizdir. Ancak COVİT19 salgını nedeni ile faaliyetlerimizi gerçekleştirmek mümkün olmadı.
Vatandaşlarımız tarafından Derneğimize yapılacak bağışlarla engellilerin ihtiyaçlarının karşılanacağını dile getiren Dernek Başkanı Necmiye ÖZOĞUL, halktan, yerel yönetimden, kamu kurum ve kuruluşlarından destek beklediklerini sözlerine ekledi.
BİRLİKTE İŞ YAPABİLME DUYGUSU BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİRİR.”

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com