Ana Sayfa Resmi İlanlar 5 Temmuz 2019 1267 Görüntüleme

4 KALEM MEDİKAL GAZ

4 KALEM MEDİKAL GAZ

DEVLET HASTANESİ -BABAESKİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

4 Kalem Medikal Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2019/296391

1-İdarenin

a) Adresi :Dindoğru mah. 434. Sok. No: 2 BABAESKİ 39200 BABAESKİ/KIRKLARELİ

b) Telefon ve faks numarası :2885121044 – 2885125890 c) Elektronik Posta Adresi :kirklarelidhs1@saglik.gov.tr ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa ): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı :4 kalem medikal gaz ( Medikal Oksijen Gazı 10000 met- reküp, Sıvı Oksijen Gazı 40000kilogram, Azot Protoksit Gazı 450kilogram, Karbondioksit Gazı 70kilogram) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Babaeski Devlet Hastanesi Biyomedikal Depo

c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra partiler halinde medikal gaz ihtiyacını bildirdiği andan itibaren acil durumlarda en geç 6 saat, normal şartlarda 48 saat içinde istenilen gazlar ilgili hastanelere muayene komisyonu nezare- tinde mesai saatleri içerisinde teslim edilecektir. Teslimatlar en az haftada 2 defa yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer :Babaeski Devlet Hastanesi Toplantı Salonu – Dindoğru mah. 434 Sok. No:2 BABAESKİ

b) Tarihi ve saati :08.07.2019 – 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:

1- İstekliler, medikal amaçlı üretim, dolum ve/veya depolama ve dağıtım izin belgesini ihale dosyası içinde sunacaklardır. Üretici ise; Sağlık Bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı istenilen gazların üretim, do-lum, depolama ve dağıtım izin belgesini, Dolum Bayisi ise; Bağlı bulunduğu üreticisinin sağlık bakanlığından almış olduğu medikal amaçlı istenilen gazların dolum, depolama ve dağıtım izin belgesini Sağlık Bakanlığından kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen dolum depolama ve dağıtım izin belgesini, İl Sağlık Müdürlüklerinden kendi adına almış olduğu medikal amaçlı oksijen ve azot protoksit depolama ve doğıtım izin belgesini üretici firmanın yetkili bayiisi olduğuna dair ihale sü-resini kapsayan resmi belgeyi Satış Bayiisi ise; Bağlı bulunduğu üretici firmanın sağlık bakanlığından almış olduğu medi-kal amaçlı istenilen gazların depolama ve dağıtım izin belgesini, bağlı bulunduğu üretici firmanın yetkili bayiisi olduğuna dair, ihale süresini kapsayan resmi belgeyi ihale dosyası için-de sunacaklardır.

2- İstekliler medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluk olan sağlık bakanlığı tarafından verilmiş mesul müdürlük belgesini ihale dosyası içerisinde sunacaklardır.

3- İstekliler üretici firma ve veya dolum bayiisi ise kendine ait olan satış bayiisi ise bağlı bulunduğu üretici ve/veya dolum bayiisine ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen TS EN 1968 “Çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney”belgesini ihale dosyası içinde sunacaklardır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Babaeski Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

SAYI:78 B.İ.B 27.06.2019

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com