Ana Sayfa Bölge, Gündem 30 Aralık 2022 373 Görüntüleme

KIRKLARELİ 47. SIRADA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Yılı İç Göç İstatistiklerinden “Kırklareli İli, İç Göç istatistikleri” konusunda bir basın bülteni hazırladı. Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. Kırklareli’ne bakıldığında ise, 17 bin 846 kişi ile en çok göç alan iller arasında 47. Sırada yer aldı. Ayrıca Kırklareli’nde net göç 3 bin 991, net göç hızı yüzde 11 oldu.

 

 

 

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kırklareli en çok veren iller arasında 60. sırada yer aldı. En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu. Kırklareli iline bakıldığında ise, 13 855 kişi ile en çok göç veren iller arasında 60. sırada yer aldı.

 

 

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırklareli’nde ikamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı %7,6 oldu.

Kırklareli ilinde toplam genç nüfus sayısına (18-24 yaş) bakıldığında 20 175 erkek, 17 532 kadın ve toplam 37 707 oldu. Türkiye’de 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 386 bin 646 genç, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. Söz konusu gençlerin 18-24 yaş grubunda bulunan genç nüfus içindeki oranı %4,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde %3,7 iken genç kadınlarda %4,7 oldu. Kırklareli ilinde 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 1 250 erkek, 1 613 kadın ve toplam 2 863 genç, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %17,5 ile Isparta olduğu görüldü. Bu ili %16,8 ile Bayburt ve %16,7 ile Burdur izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %0,2 ile Şanlıurfa, %0,4 ile Şırnak ve %0,7 ile Mardin ve Diyarbakır oldu. Kırklareli’nden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde bu oran Erkeklerde %6,2, kadınlarda %9,2 ve toplamda ise 7,6 oldu.

 

Kırklareli’nde en önemli göç alma nedeni eğitim oldu.

Kırklareli ilinin göç etme nedenine göre aldığı toplam göç 17 846 oldu. Göç hareketliliği incelendiğinde, en önemli göç alma nedeni 4 668 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla hane/aile fertlerinden birine bağımlı göç (3 735), daha iyi konut ve yaşam koşulları (1 945), tayin / iş değişikliği (1 747), işe başlamak / iş bulmak (1 721), medeni durum değişikliği / ailevi nedenler (969), ev alınması (919), aile yanına/ memlekete geri dönme (476), sağlık (176) ve emeklilik (113) nedenleri izledi.

 

Kırklareli’nde en önemli göç verme nedeni eğitim oldu.

Kırklareli ilinin göç etme nedenine göre verdiği toplam göç 13 855 oldu. Göç hareketliliği incelendiğinde, en önemli göç verme nedeni 3 065 ile eğitim oldu. Eğitimi sırasıyla hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç (2 948), daha iyi konut ve yaşam koşulları (1 972), tayin/iş değişikliği (1 572), işe başlamak/ iş bulmak (1 315), medeni durum değişikliği/ ailevi nedenler (661), ev alınması (420), aile yanına/ memlekete geri dönme (204), sağlık (90) ve emeklilik (74) nedenleri izledi.”

 

 

TÜİK verilerine göre, Ülke genelinde rakamlara bakıldığında şu ifadelere yer verildi:

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden ilk kez göç etme nedeni bilgisi üretildi

 

Uluslararası alanda Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği (AB), nüfus konusunda ülkeler arası karşılaştırılabilir istatistikler elde edilmesi amacıyla sonu “0” ile biten yıllara yakın yıllarda ülkelerin “nüfus ve konut sayımı” yapmalarını önermektedir. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından AB üye ülkeleriyle uyumlu şekilde idari kayıtlara dayalı “Nüfus ve Konut Sayımı (NKS), 2021” gerçekleştirilmiştir. NKS, 2021, referans tarihi 31 Aralık 2021 olan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ile aynı referans tarihine sahip olup NKS, 2021’in temel sonuçlarını ADNKS verileri oluşturmaktadır.

 

Ülkemizde, iç göçe ilişkin bilgiler ADNKS’den her yıl düzenli olarak üretilmektedir. İllerin aldığı ve verdiği göç, net göç, net göç hızı, göç eden nüfusun yaş ve cinsiyet yapısı, eğitim durumu vb. gibi bilgiler ADNKS’den elde edilmekte olan bilgilerdir. Her yıl üretilmekte olan iç göç istatistiklerine ek olarak,  göç eden nüfusun göç etme nedeni bilgisi de 2021 NKS kapsamında ilk kez idari kayıtlara dayalı olarak üretilmiştir.

 

Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti

 

Ülkemizde 2007-2008 döneminde %3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında %3,28 oldu. Diğer bir ifadeyle Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun %47,5’ini erkekler, %52,5’ini ise kadınlar oluşturdu.

 

En çok göç alan il İstanbul, en az göç alan il ise Ardahan oldu

 

Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul, 385 bin 328 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul’u sırasıyla 197 bin 702 kişi ile Ankara ve 131 bin 394 kişi ile İzmir takip etti.  En az göç alan iller ise sırasıyla 4 bin 750 kişi ile Ardahan, 7 bin 54 kişi ile Tunceli ve 7 bin 474 kişi ile Kilis oldu.

En çok göç veren il İstanbul, en az göç veren il ise Bayburt oldu

 

En çok göç alan iller olan İstanbul, Ankara ve İzmir’in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. İlk sırada 408 bin 165 kişi ile İstanbul en çok göç veren il olurken; onu 165 bin 604 kişi ile Ankara ve 109 bin 470 kişi ile İzmir takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 382 kişi ile Bayburt, 6 bin 445 kişi ile Ardahan ve 6 bin 517 kişi ile Tunceli oldu.

Ülkemizde 2021 yılında en çok 20-24 yaş grubundaki nüfus göç etti

 

Türkiye’de, 2021 yılında büyüklük olarak en fazla göç hareketliliği, 731 bin 284 kişi ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin %41,6’sını erkekler, %58,4’ünü ise kadınlar oluşturdu.

İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı %4,2 oldu

 

Türkiye’de 2021 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 386 bin 646 genç, ikamet ettiği ilden farklı bir ildeki üniversiteye kayıt yaptırdı. Söz konusu gençlerin 18-24 yaş grubunda bulunan genç nüfus içindeki oranı %4,2 oldu. Bu oran genç erkeklerde %3,7 iken genç kadınlarda %4,7 oldu.

 

İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranı üniversitelerin bulunduğu illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin %17,5 ile Isparta olduğu görüldü. Bu ili %16,8 ile Bayburt ve %16,7 ile Burdur izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ildeki üniversiteye kayıt yaptıran gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %0,2 ile Şanlıurfa, %0,4 ile Şırnak ve %0,7 ile Mardin ve Diyarbakır oldu.

 

Türkiye’de 2021 yılında en çok eğitim nedeniyle göç hareketliliği yaşandı

 

Ülkemizde 2021 yılında iller arası göç eden 2 milyon 777 bin 797 kişiden 686 bin 973’ü eğitim nedeniyle göç etti. Diğer göç etme nedenleri incelendiğinde, 570 bin 224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ettiği, 429 bin 752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü.

Erkeklerde ve kadınlarda en önemli göç nedeni eğitim oldu

 

Türkiye’de 2021 yılında cinsiyete göre göç etme nedeni incelendiğinde, hem erkeklerde hem de kadınlarda en çok eğitim sebebiyle göç hareketliliğinin yaşandığı görüldü. Erkeklerde 274 bin 273 kişi, kadınlarda ise 412 bin 700 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Yine her iki cinsiyette de sırasıyla hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ile daha iyi konut ve yaşam koşulları eğitimden sonra en önemli göç nedenleri oldu.

En fazla göç hareketliliğinin olduğu 20-24 yaş grubunda en önemli göç nedeni eğitim oldu

 

Türkiye’de 2021 yılında, en fazla göç hareketliliğinin yaşandığı yaş grubu olan 20-24 yaş grubunun göç etme nedeni incelendiğinde, bu hareketliliğin en önemli nedeninin eğitim olduğu görüldü. Söz konusu yaş grubunda göç edenlerin 396 bin 145’i eğitim, 84 bin 531’i işe başlamak/iş bulmak ve 44 bin 95’i ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.”

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com