Ana Sayfa Resmi İlanlar 11 Ekim 2018 1506 Görüntüleme

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C.

BABAESKİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2018/ 18 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 131 Ada, 33 Parsel, ÇENGERLİ Köy, Pazardere Sırtı Mevki bulunan 131 Ada, 33 parsel numaralı araziKilli-Tınlı toprak yapısına sahiptir24.964,12 m2 alanındadır vekuru tarım uygulanmaktadır., Tarla Köyünbatı istikametindedir, köy yerleşim yerine yaklaşık 2 km. mesafededir, doğusınırlarında tarla yolu, güney istikametinde ağaçlıklı bölge bulunmaktadır. Tarlanın bulunduğu bölgede genellikle Buğday ve Ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 6.000 TL. dir, buna göre 24.964,12 m2 X 6.000 TL = 149.784,72 TLbu arazinin toplam değeridir.

Adresi                          :Tapu kaydıgibidir. Yüzölçümü      : 24.964,12 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 149.784,72 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    :Tapu kaydıgibidir

  1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 14:30 – 14:35 arası
  2. Satış Günü : 19/12/2018 günü 14:30 – 14:35 arası

Satış Yeri                      : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu cumhuriyet mah eski e-5 karayolu üzeri no.24

2 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :, Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Çengerli Köyünde, Pazardere sırtı Mevkiinde bulunan 131 Ada, 14 parsel numaralı araziKilli-Tınlı toprak yapısına sahiptir13.832,73 m2 alanındadır vekuru tarım uygulanmaktadır., Tarla Köyünbatı istikametindedir, köy yerleşim yerine yaklaşık 2 km. mesafededir, doğu ve batı sınırlarında tarla yolu bulunmaktadır.   Tarlanın bulunduğu bölgede genellikle Buğday ve Ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 6.000 TL. dir, buna göre 13.832,73 m2 X 6.000 TL = 82.996,38 TLbu arazinin toplam değeridir.

Adresi                          : Tapu kaydıgibidir.Yüzölçümü      : 13.832,73 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 82.996,38 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydıgibidir

  1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 14:40 – 14:45 arası
  2. Satış Günü : 19/12/2018 günü 14:40 – 14:45 arası

Satış Yeri                      : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu cumhuriyet mah eski e-5 karayolu üzeri no.24 –

3 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Çengerli Köyünde, İkiz Tepeler mevkiinde bulunan 129 Ada, 119 parsel numaralı araziKilli-Tınlı toprak yapısına sahiptir24.497,01 m2 alanındadır vekuru tarım uygulanmaktadır., Tarla Köyünbatı istikametindedir, köy yerleşim yerine yaklaşık 3,5 km. mesafededir, güneyinde tarla yolu, kuzey istikametinde ağaçlıklı çatak bölge ve 50 metre batısında mera bulunmaktadır. Tarlanın bulunduğu bölgede genellikle Buğday ve Ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 6.000 TL. dir, buna göre 24.497,01 m2 X 6.000 TL = 146.982,06 TLbu arazinin toplam değeridir.

Adresi                          : Tapu kaydıgibidir.Yüzölçümü      : 24.497,01 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 146.982,06 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydıgibidir

  1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 14:50 – 14:55 arası
  2. Satış Günü : 19/12/2018 günü 14:50 – 14:55 arası

Satış Yeri                      : BABAESKİ TİCARET BORSASI TOPLANTI SALONU CUMHURİYET MAH ESKİ E-5 KARAYOLU ÜZERİ NO.24 –

4 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Çengerli Köyünde, Pazar dereMevkiinde bulunan 129 Ada, 35 parsel numaralı araziKilli-Tınlı toprak yapısına sahiptir20.226,20 m2 alanındadır vekuru tarım uygulanmaktadır., Tarla Köyünbatı istikametindedir, köy yerleşim yerine yaklaşık 2,7 km. mesafededir, kuzey ve doğuistikametlerinde tarla yolu bulunmaktadır. Tarlanın bulunduğu bölgede genellikle Buğday ve Ayçiçeği tarımı yapılmaktadır. Ulaşım sorunu yoktur. Tarlanın topografik yapısı, mevkisi, toprak yapısı ve verimlilik durumuna göre yapılan inceleme ve piyasa araştırmaları sonucunda kanaatimce bu yerin1 Dekar değeri 6.000 TL. dir, buna göre 20.226,20 m2 X 6.000 TL = 121.357,20 TLbu arazinin toplam değeridir.

Adresi                          : Tapu kaydıgibidir.     Yüzölçümü : 20.226,20 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 121.357,20 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydıgibidir

  1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 15:00 – 15:05 arası
  2. Satış Günü : 19/12/2018 günü 15:00 – 15:05 arası

Satış Yeri                      : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu cumhuriyet mah eski e-5 karayolu üzeri no.24 –

5 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Kırklareli İl, Babaeski İlçe, 112 Ada, 1 Parsel, ÇENGERLİ Mahalle/Köy, Köy İçi Mevkii, 1- Dava konusu taşınmazların bulunduğu arsa 529,43 m²?dir. Arsa üzerinde 1 katlı kerpiç yığma tuğladan yapılmış 60 m² bir ev bulunmaktadır. Bu evin 3 odası, 1 mutfağı ve 1 banyosu bulunmaktadır. Ev genel itibarı ile bakımsızdır. Bu haldeki yapının durumu göz önünde bulundurulduğunda değeri;- 60 m² x 200,00 TL = 12.000,00 TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.2- Evin bulunduğu arsanın konumu ve imar durumu değerlendirildiğinde değer 529,43 m² x 60,00 TL =.765,80 TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.Taşınmazların toplam değeri 43.765,80 TL olarak hesap ve tespit edilmiştir.

Adresi                          : Tapu kaydıgibidir   Yüzölçümü    : 529,43 m2

İmar Durumu             : Yok

Kıymeti                        : 43.765,80 TL

KDV Oranı                  : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydıgibidir

  1. Satış Günü : 20/11/2018 günü 15:10 – 15:20 arası
  2. Satış Günü : 19/12/2018 günü 15:10 – 15:20 arası

Satış Yeri                      : Babaeski ticaret borsası toplantı salonu cumhuriyet mah eski e-5 karayolu üzeri no.24

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/18 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/10/2018

 

SAYI:133                                                      B.İ.B                            11.10.2018

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

RESMİ İLAN

RESMİ İLAN

Tema Tasarım | Osgaka.com