Ana Sayfa Resmi İlanlar 20 Temmuz 2022 197 Görüntüleme

RESMİ İLAN

2022 YILI İL ÖZEL İDARESİ DOĞAL AFET PROGRAMINDA BULUNAN, BABAESKİ İLÇESİ KUMRULAR-MÜSELLİM-DY İLT KÖYYOLLARININ ASFALT KAPLAMASINDA İHTİYAÇ OLAN ASFALT MICIRI ALIMI

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı İl Özel İdaresi Doğal Afet Programında bulunan, Babaeski İlçesi Kumrular-Müsellim-Dy İlt Köyyollarının Asfalt Kaplamasında İhtiyaç Olan Asfalt Mıcırı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2022/708879

 

1-İdarenin
a) Adı : KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : KARACAİBRAHİM MH. MECİDİYE SOK. 67 39100 KIRKLARELİ MERKEZ/KIRKLARELİ
c) Telefon ve faks numarası : 2882141214 – 2882143040
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 2022 Yılı İl Özel İdaresi Doğal Afet Programında bulunan, Babaeski İlçesi Kumrular-Müsellim-Dy İlt Köyyollarının Asfalt Kaplamasında İhtiyaç Olan Asfalt Mıcırı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 3.000 (Üçbin) Ton Asfalt Mıcırı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Babaeski İlçesi Kumrular-Müsellim-Dy.İlt. Köyyolu yol boyu deposuna
ç) Süresi/teslim tarihi : Satın alınacak Asfalt Altı Temel Malzeme, İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce oluşturulacak Kabul Komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar dahilinde teslim alınacaktır: a) Satın alınacak malın, tamamı işe başlama tarihinden itibaren 20 takvim günü içinde teslim alınacaktır. b) Satın alınacak malın, sözleşmenin 10.1.1 maddesinde belirtilen yol boyu depolarına idare görevlisi veya Kabul ve Muayene Komisyonunun görevlendireceği yetkili ile Araç şoförünün imzalayacağı yükleniciye ait irsaliye ile teslim alınacaktır. c) Satın alınacak malzeme yetkili komisyon tarafından Ocak kantar fişi, irsaliye ve Kabul ve Muayene Komisyonunun talebi halinde mahallinde tartılan kantar fişi karşılaştırılarak tonaj kontrolleri yapılacaktır. Miktarda eksiklik varsa tutanakla belirtilerek, eksik olan miktarın bedeli ödenmeyecektir. Boşaltma esnasında meydana gelebilecek zayiattan Yüklenici sorumlu olacaktır.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 04.08.2022 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kırklareli İl Özel İdaresi Hizmet Birimleri Binası -Destek Hizmetleri Müdürlüğü
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Aday veya istekliler imalatçı olduğunu aşağıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edebilirler.

a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.

b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.

c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi.

ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi

d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Makine ve diğer ekipmana ilişkin istekliler tarafından; a) 1 adet en az 2,5 m3 kapasiteli lastik tekerlekli loder, b) Kendi ağırlığı hariç en az 20 ton yük taşıma kapasiteli 4 adet Mıcır Sevkiyatına uygun damperli araç (2011 ve daha üstü model olacaktır). c) Mal teslim aşamasında idare elemanını köyyolu depolarına götürmek üzere 1 adet binek araba (Pick-up, Otomobil vb) bulunduğu ihale anında Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilecektir. İdare tarafından İsteklilerden talep edilmesi halinde; Malın sevkiyatında kullanacağı kendi malı olan araçlar için ruhsatın aslını veya ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporunu İdareye sunmaları gerekmektedir. Araçların kendi malı olmaması halinde noter tasdikli kiralama sözleşmesi ve kiralanan her bir araca ait ruhsatın aslını veya ruhsat, demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı yada yeminli mali müşavir (YMM) raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) raporunu İdareye sunmaları gerekmektedir.
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

İlginizi çekebilir

TORBA LİNYİT KÖMÜR ALIMI

TORBA LİNYİT KÖMÜR ALIMI

Babaeski Gündem Gazetesi bir Zortul Medya Grup A.Ş. kuruluşudur.