Ana Sayfa Gündem 2 Ekim 2017 1398 Görüntüleme

KIRSAL KALKINMA DESTEĞİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber:Hicran SÜNGÜ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Kırsal Kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında 2018 yılına ait yatırım konularının tanıtım toplantısı, Babaeski Tansa Düğün Salonunda gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya;  Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Kırsal Kalkınma Şube personelleri, Babaeski İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürü İsmail Küçük ve çiftçiler katıldı.

Düzenlenen bilgilendirme toplantısında  şunlara yer verildi.

AMAÇ;  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22), 13.09.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kırsal Alanda Doğal Kaynaklar ve Çevrenin Korunmasını Dikkate Alarak; ✓Kırsal gelir düzeyini ve sosyal standartları yükseltmek, ✓Tarıma dayalı sanayi entegrasyonunu sağlamak, ✓Küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek, ✓Gıda güvenliğini artırmak, ✓Pazarlama altyapısını güçlendirmek, ✓Alternatif gelir kaynakları oluşturmak.

2017/22 tebliğ kapsamında KKYDP proje başvuruları Bakanlığımızın web sayfasında bulunan KKYDP Online Başvuru butonu üzerinden gerçekleştirilecek olup, son başvuru tarihi 11/12/2017‘dir.

2017/22 Nolu Tebliğ (13/09/2016 tarih ve 30179) Kapsamında; ✓ Tarımsal Ürünlerin (Bitkisel, Hayvansal ve Su ürünlerinin) İşlenmesi, Paketlenmesi, Depolanması ✓ Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu) ✓ Yenilenebilir Enerji Kullanan Seralar, ✓ Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisleri, ✓ Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi ve Paketlenmesi, ✓ Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar( Büyük ve Küçükbaş Hayvancılık, Su Ürünleri, Etlik Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği ile Mantar Yetiştiriciliği) ✓ Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konuları (Kırsal Turizm, Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi, El Sanatları, Bilişim Sistemi ) yatırım konuları desteklenmektedir

Tarımsal ürünlerin (Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünlerinin) işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik; İlk ürünün işlemesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlara hibe desteği verilir. ✓ Yeni yatırımlara, ✓ Mevcut faal tesislerin kapasitelerinin artırılması ve teknolojilerinin yenilenmesine, ✓ Yarım kalmış yatırımların tamamlanmasına, yönelik yatırımlara hibe desteği verilir

Tarımsal Ürünlerin (Bitkisel, Hayvansal ve Su Ürünlerinin) İşlenmesi, Depolanması ve Paketlenmesine Yönelik Yeni Tesis Projeleri : 2.000.000 TL Tamamlama Projeleri : 1.750.000 TL Kapasite Art.ve Tekn. Yenileme Projeleri : 1.500.000 TL Üst Limit Üzerinden %50 Oranında Hibe Desteği Verilmektedir.

Yenilenebilir enerji kullanan yeni seralar en az üç dekar olmalıdır ➢ Yenilenebilir enerji kaynaklı (Jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar) sera başvuruları yeni tesis olarak yapılır. ➢ Yenilenebilir enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanan sera projelerinde; güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinin başvuruya esas projede bulunması ve hibe sözleşmesinde elektirik dağıtım firmasından çağrı mektubu alınması şarttır. • Yenilenebilir enerji kaynaklı yeni sera başvurularında dekara maliyet; ✓Topraklı seralarda en fazla 125.000 TL/da, ✓Topraksız seralarda en fazla 160.000 TL/da, ✓Topraksız sislemeli cam seralarda en fazla200.000 TL/da, ✓Topraksız, sislemeli ve su kültürü (Hidroponik) kullanan seralarda örtü malzemesine bakılmaksızın en fazla 200.000 TL/da olmalıdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanan Yeni Seraların Yapımına Yönelik Yeni Tesis Projeleri : 2.000.000 TL Mevcut Seralar İçin Sadece Yenilenebilir Enerji Kullanımına Yönelik Başvurular Kapasite Art.ve Tekn. Yenileme Projeleri : 1.500.000 TL Üst Limit Üzerinden %50 Oranında Hibe Desteği Verilmektedir

Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ya da yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan tesislerdir. ➢ Birden fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılabilir. ➢ Tesisin kurulu güç üzerinden hesaplanan yıllık enerji ihtiyacının en az % 51 ini en fazla % 110 unu karşılayacak şekilde projelendirilmesi halinde hibe desteğinden faydalandırılır. ➢ Elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimine ilişkin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre projelendirilmelidir.(Ruhsat işlemlerinin uzun zaman alabileceği öngörüsü üzerine yatırımcıların mağduriyet yaşamamaları için işlemlere hibe sözleşmesi öncesi başlaması kendi menfaatlerine olacaktır.) elektrik enerjisi üretilecekse hibe sözleşmesinde çağrı mektubu alınması şarttır.

Tarımsal Faaliyetlere Yönelik Tesislerin Enerji İhtiyacını Karşılamak Üzere Yenilenebilir Enerji Üretimine Yönelik Kapasite Art.ve Tekn. Yenileme Projeleri :1.500.000 TL Üst Limit Üzerinden %50 Oranında Hibe Desteği Verilmektedir

DEPOLAMA TESİSLERİ ÇELİK SİLOLAR • Bağımsızsilo başvuruları Yeni Tesis olarak yapılır. • Proje faal bir tesisin ünitesi olarak planlanmış ise başvuru kapasite artırımı ve teknoloji yenileme olarak yapılır. • Tamamlama başvurusu yapılamaz. SOĞUK HAVA DEPOLARI • Bağımsız SHD yeni tesis olarak yapılır. Depolama alanı en az 750 M2’den veya depolama hacmi 4500 m3 den küçük olamaz.(Gerçek kişi başvuruları ve tarımsal amaçlı kooperatif başvuruları hariç.) • Proje faal bir tesisin ünitesi olarak planlanmış ise başvuru kapasite artırımı ve teknoloji yenileme olarak yapılır. Soğuk hava deposu (SHD) için yapılan yeni tesis başvurularında hayvansal ürünler ve/veya su ürünleri ve/veya bitkisel ürünler depolanabilir. • Tamamlama başvurusu yapılamaz.

DEPOLAMA TESİSLERİ Tarımsal Ürünlerin Depolanması, Çelik Silolar ve Soğuk Hava Depo’larına Yönelik; Yeni Tesis Projeleri : 2.000.000 TL Mevcut bir tesisin (un fabrikası, et işleme vb.) bir ünitesi olarak yapılıyor ise; Kapasite Art.ve Tekn. Yenileme Projeleri : 1.500.000 TL Üst Limit Üzerinden %50 Oranında Hibe Desteği Verilmektedir

EKONOMİK YATIRIM KONULARI Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar I- Büyükbaş için sabit yatırımlar a) Damızlık (Manda/Sığır) II- Küçükbaş için sabit yatırımlar a) Et (Koyun/Keçi) b)Süt (Koyun/Keçi) III- Hindi ve kaz yetiştiriciliği için sabit yatırımlar Et (Hindi/Kaz) (Hindi ve kaz yetiştiriciliğinde yumurta üretimine hibe desteği verilmez.) IV- Kültür Balıkçılığına yönelik sabit yatırımlar V- Kültür Mantarıcılığına yönelik sabit yatırımlar

EKONOMİK YATIRIM KONULARI Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırım Projelerinin Kapasiteleri En Az Aşağıdaki Büyüklükte Olacaktır; • Damızlık sığır: en az 10 baş damızlık kapasiteli tesis, • Damızlık Manda yetiştiriciliği: en az 10 baş süt mandası kapasiteli tesis, • Et /Süt koyunculuğu: en az 100 baş et/süt koyunu kapasiteli tesis, • Et /Süt keçiciliği: en az 100 baş et /süt keçisi kapasiteli tesis, • Hindi/kaz yetiştiriciliği: en az 1000 adet hindi/kaz kapasiteli tesis, • Kültür balıkçılığı: en az 10 ton kurulu üretim kapasiteli tesis, olmalıdır

EKONOMİK YATIRIM KONULARI Süt Üretimine Yönelik Küçükbaş (koyun/keçi) ve Damızlık Büyükbaş (manda/sığır) konusunda yapılacak başvurularda aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. • Sunulacak projede sürü projeksiyonu yer alacaktır. Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında; başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 60’ından az olamaz. Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ahır ve sabit süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. ** Bilgisayarlı sürü yönetimine sahip sağım ünitesi veya komple sistem süt sağım ünitesi, gübre sıyırıcı, gübre çukuru, yem karma makinesi (sabit/hareketli), yem deposu, süt soğutma tankı, buzağı kulübeleri, hayvan bakım sehpası, silaj çukuru, doğumhane, buzağı bakım ünitesi ve padok gibi unsurlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI Koyun-Keçi Yatırımlarında Et ve Süt Üretimi Ayrımı Yapılmamaktadır. Bu nedenle koyun-keçi için yapılacak yeni tesis başvurularında, ağıl ve süt sağım ünitesi birlikte projelendirilecektir. Süt sağım ünitesi, yem kırma makinesi, yem deposu, süt soğutma tankı, kuzu/oğlak bakım ünitesi ve padok gibi unsurları bulundurması zorunludur. Ancak kapasitesi 500 baştan küçük olan başvurularda ise bu unsurlar zorunlu değildir. Başvuru sahibinin kendisine ait olan veya taahhüt edeceği hayvan varlığı proje kapasitesinin % 40’ından az olamaz. ➢Ayrı bölümlerde yer alması şartıyla, koyun ve keçi aynı proje kapsamında yer alabilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI Etçi Damızlık Büyükbaş (Sığır) Konusunda; • Amaç: Etçi Dişi Damızlıklardan Etçi Irk Hayvan Üretimi Yapan Çiftliklerin oluşturulması • Etçi damızlık Büyükbaş için yapılacak yeni tesis başvurularında, projede belirtilen tesis kapasitesindeki hayvan varlığının en az % 70’i karşılanacaktır. Örneğin, ahır kapasitesi 100 baş ise, en az 70 baş damızlık et hayvanı alması gereklidir. Hibe ödemesi bu koşul yerine getirilmeden yapılmaz. Etçi ırk damızlık sığır yetiştiriciliğinde süt sağım ünitesi şartı aranmaz.

EKONOMİK YATIRIM KONULARI Damızlık büyükbaş süt üretimi için yapılan sabit yatırım proje başvurularında sürü projeksiyonu taahhüt sayılır. Etçi damızlık büyükbaş için yapılan sabit yatırım proje başvurularında faaliyete başlamak için edinilen canlı hayvan sayısı için taahhüt ayrıca verilebilir, ya da başvuruda belirtilir. ➢Büyükbaş ve küçükbaş konularında yeni yatırım niteliğindeki başvurularda kendisine ait veya en az 7 yıl kiralanmış tarım arazisinde yem bitkisi ekimi yaptığını göstermesi durumunda; yem bitkileri ekim, biçim, paketleme ve gübre dağıtma makineleri projenin içinde hibeye esas gider olarak değerlendirilebilir. (Yem bitkisi üretim alanı hayvan sayısıyla orantılı olmak zorunda olup 1 büyükbaş veya 10 küçükbaş hayvan için en az 3 dekar ekilir yem bitkisi arazisi olmalıdır.)

Damızlık Büyükbaş ve Küçükbaş Yetiştiriciliğine Yönelik Sabit Yatırımlar İçin; ➢Hayvan alacağını taahhüt ederek proje sunanlara bu taahhüdünü yerine getirmediği sürece hibe ödemesi yapılmaz. ➢Bakanlığımızın yürürlükte olan Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik hükümleriyle uyumlu olmalıdır. ➢Maliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarını aşamaz. ➢Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

Kültür Balıkçılığına Yönelik Sabit Yatırımlar; • İç sularda üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan sabit yatırımları kapsar. • Sadece kuluçkahaneye yönelik başvurular da hibe kapsamında değerlendirilir. • Destekleme kapsamında üretim ve yetiştirme amacıyla yapılan havuzların betonarme olması zorunludur. Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar; • Beyaz et üretimine yönelik et /hindi/kaz yetiştiriciliği konusunda yapılan tesisler. Kültür Mantarıcılığına Yönelik Sabit Yatırımlar; • Kültür mantarcılığına yönelik sabit yatırımlar; mantar üretim tesisi ve bu tesisin kapasitesine uygun kompost hazırlama ünitesi ile birlikte projelendirilebileceği gibi sadece mantar üretim tesisi olarak da projelendirilebilir.

Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlara Yönelik; Yeni Tesis Projeleri : 2.000.000 TL Tamamlama Projeleri : 1.750.000 TL Kapasite Art.ve Tekn. Yenileme Projeleri : 1.500.000 TL Üst Limit Üzerinden %50 Oranında Hibe Desteği Verilmektedir

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması ▪ Hayvansal orijinli gübreler, hayvanların dışkıları ile yataklıklarının artıklarından oluşan ürün (Ahır gübresi veya çiftlik gübresi),Bitkisel orijinli gübreler, tarımsal amaçlı yetiştirilen bitkilerin kendisinden yada işlenmesi sonrası elde edilen yan ürünlerinden oluşan ürün. (örnek sera veya budama atıkları v.b.) ▪ Yeni tesis veya tamamlama kapsamında sadece işleme veya sadece paketleme tesisi başvurularına hibe desteği verilmez. Sunulan projede mutlaka işleme ve paketleme üniteleri birlikte yer almalıdır. ▪ Gübre toplayıcı ve taşıyıcı işlevi yapan kendinden hareketli ya da çekilir tip makine ve ekipman hibe desteği kapsamında değerlendirilmez.

Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübrelerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik; Yeni Tesis Projeleri : 2.000.000 TL Tamamlama Projeleri : 1.750.000 TL Kapasite Art.ve Tekn. Yenileme Projeleri : 1.500.000 TL Üst Limit Üzerinden %50 Oranında Hibe Desteği Verilmektedir

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARI Kırsal Turizm Sadece yeni tesis başvuruları için kırsal alanda en az 5, en fazla 25 oda kapasiteli konaklama tesisleri ile sosyal yaşam alanlarını (Restoran, kafe, çocuk parkı v.b) içinde barındıran tesislere verilecektir. Alınacak makine ekipman ve malzemeler tesisin kapasitesiyle orantılı olmalıdır. Konaklama tesislerinde gerekli izin, ruhsatlar, işyeri açma ve çalışma belgesi nihai rapor ile birlikte istenir. Konaklama tesisi yatırımları dışındaki yatırımlarda ise turizm belgesi istenir.

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi (ÇFG) Sadece Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme • Balıkçı barınaklarının modernizasyonu, balıkçı barınakları ile birlikte iç sularda, denizlerde ve havuzlarda yetiştiricilik yapan işletmeler için buzlama makinesi, balık nakil tankı (Balık nakil tankı üretimi ile orantılı olmalı), kafes ve kafes ağı, balık boylama makinası, fish pump, tambur filtre, tekne üzerinde hidrolik yükleme ve boşaltma aparatı. ✓Çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme ve dağıtma sistemleri, çiftlik gübresi depolama ve/veya işleme tesisi olanlara çiftlik gübresi dağıtma sistemleri,ceviz hasat makinesi. ✓Yaylacılar ve gezici arıcılar için çekilir tip güneş paneli, çekilir tip karavan, yaylacılar çadır ahır ve ağıl ve arıcılar için bal süzme, sır alma, bal dinlendirme kazanı.

✓Bitkisel üretime yönelik yüksek plastik tünel (Bağımsız veya blok şeklinde tünel),, don ve dolu zararını önleme sistemi, mantar yetiştirme seraları, ✓Tarımsal üretimiyle orantılı çiftlik içinde üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik işleme tesisleri, soğuk hava deposu, soğuk oda, şoklama ünitesi, çelik silo, ✓Hayvansal üretime yönelik en fazla 1000 adet kapasiteli taşınabilir kanatlı kümesi, süt soğutma tankları, süt sağım sistemleri, yem karma (sabit/hareketli), yem kırma/ezme, büyükbaş yemlik ve suluk, küçükbaş yemlik ve suluk, hayvan padok sistemleri, üstü kapalı kaba yem deposu, 26 * ÇFG’ye yönelik olarak yukarıda belirtilen gruplardan sadece bir tanesi için başvuru yapılabilir. Örneğin; Yatırımcı yukarıdaki altı guruptan sadece bir gurubun içinde bulunan mal alımlarından birini, birkaçını veya tamamını almak için başvuruda bulunabilir. Yatırımcı aynı anda üçüncü gurubun içindeki çadır ağıl, ahır ve dördüncü gurup içindeki plastik tünele başvuruda bulunamaz.

El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler Sadece kapasite artırımı ve teknoloji yenileme. İlimize kırsal alanda bulunan tesislerde Geleneksel Süpürgecilik, Kilim Örücülüğü, Geleneksel Ağaç İşleri, Hasır Örücülüğü, Geleneksel Çömlekçilik konularına destek verilmektedir. Bilişim Sistemi Yatırımları Sadece kapasite artırımı ve teknoloji yenileme. Sürü yönetim sistemi, Bakanlık kayıt sistemlerine entegre bilişim sistemleri ile ekipmanları ve sadece tarımsal kooperatiflere yönelik yürürlükteki mevzuatlara uygun çalışacak su ürünleri mezat sistemi.

ÇFG’ye yönelik altyapı sistemleri yatırımlarında yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi şartı aranmaz. Ancak ulusal mevzuat gereği yapılacak olan alt yapı sistemleri yatırımları ruhsatlara tabi ise, yatırımcı bu ruhsatları nihai rapor ekinde sunmak zorundadır. Bitkisel ve hayvansal üretimine dair kapasite raporu veya ekspertiz raporu İl Müdürlüğünden alınır. • Çiftlik olarak; Sadece hayvansal üretim yapan ya da kanatlı üretimi yapan işletmeler çiftlik kabul edilmemekte, sadece bitkisel üretim yapan veya bitkisel üretim ile birlikte hayvansal üretim yapan işletmeler çiftlik olarak kabul edilmektedir.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularından; Kırsal Turizm Yatırımları Konusunda ; Yeni Tesis Projeleri : 1.500.000 TL ÇFG, El Sanatları ve Katma DeğerliÜrünler ve Bilişim Sistemi Yatırımları Konusunda; Kapasite Art.ve Tekn. Yenileme Projeleri : 500.000 TL Üst Limit Üzerinden %50 Oranında Hibe Desteği Verilmektedir.

Bakanlığın Oluşturduğu Çiftçi Kayıt Sistemi veya diğer Kayıt Sistemlerine Kayıtlı ;  Bireylerq  Şirketlerq  Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler kendiq aralarında ortaklık yaparak başvurabilir.

✓Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarından ÇFG’ye yönelik altyapı sistemleri hariç, Bütün Başvurularda Başvuruya Esas Yatırım Konusunun hibe desteği kapsamında değerlendirilebilmesi ve hibe desteğinden yararlanabilmesi için, alınmış veya alınacak olan yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgelerinin mutlaka başvuru konusu ile uyumlu olması gerekir. ✓ Niteliği YENİ TESİS olan başvurular sadece KIRSAL ALAN ve TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE yapılır

✓Doğal yapılar için Depolama Başvurusu kabul edilmez. ✓Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ile bunların üst birlikleri hariç, son başvuru tarihinde faaliyet süresi beş yılını doldurmamış tesisler Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme niteliğinde başvuruda bulunamaz. ✓Ayrıca daha önce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde hibe desteğinden yararlanmış olan tesisler için nihai rapora bağlanma tarihi itibarı ile beş(5) yılını doldurmamış olanlar Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme veya Tamamlama niteliğinde bu Tebliğ kapsamında hibe başvurusunda bulunamaz.

EKONOMİK YATIRIMLARA UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ?

Bütün Başvuruları İçin Yatırım Yerinin Mülkiyeti; 1) Başvuru sahibi adına olabilir. 2) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası, Vakıflar Genel Müdürlüğü, organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve küçük ihtisas sanayi sitesinden başvuru sahibi adına tahsis/irtifak tesis edilmiş olabilir. 3) Hazine, belediye, il özel idaresi, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, ticaret borsası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden kiralanmış olabilir. 4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan diğer tüzel kişiler ile gerçek kişilerden kiralanmış olabilir. 5) Yatırım yeri kamu kurum ve kuruluşları dışında gerçek ya da tüzel kişilerden kiralanmış ise kira sözleşmesinin noter tasdikli olması şarttır.

Yeni Tesis, Tamamlama ve Kapasite Artırımı ve/veya Teknoloji Yenileme Başvurularında 1) Tahsis / irtifak / kiralama süresi Tebliğin (2017/22 nolu Tebliğ) yayım tarihinden itibaren en az 7 (yedi) yıl olacaktır. 2) Köy tüzel kişiliğine ait yerlerde mutlaka Kaymakamlık onayının alınması gerekir. 3) Organize sanayi bölgesi, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi ve ihtisas küçük sanayi sitesinde yapılacak yatırımlar için alınan arsa tahsis/irtifak belgesi bağlı oldukları mevzuata göre alınır. 4) 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununa göre kurulmuş serbest bölgelerde yapılacak yatırımlar için başvuru kabul edilmez.

EKONOMİK YATIRIMLAR ✓Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 30.000. Türk Lirası’dır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez. ✓Yeni tesis/Tamamlama konuları için yatırım yeri ipotekli, şerhli, icralık ve mahkemelik olamaz. ✓Kapasite Artırımında ve Teknoloji Yenileme konusunda banka ipoteği kabul edilir. Ancak bankadan düzenli ödeme yapıldığına dair belge ibraz edilmelidir. ✓Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Diğer %50’si oranındaki tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. ✓Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır.

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Tema Tasarım | Osgaka.com